Produkty

Wybór detektora wg gazu

Aby dokonać prawidłowego wyboru systemu detekcji należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

1. Czy potrzebny jest detektor stacjonarny czy przenośny ?
2. Czy istnieje zagrożenie pojedynczym gazem, czy też istnieje konieczność monitorowania kilku gazów ?
3. Czy wymagany jest ATEX lub inne certyfikaty / aprobaty ?
4. Jaka jest temperatura robocza i wilgotność w monitorowanych pomieszczeniach ?
5. Jeśli wymagany jest system stacjonarny:

a. Czy monitorowany gaz znajduje się pod wysokim ciśnieniem lub przepływa ?
b. Czy wymagana jest centrala i czy detektory będą komunikować się z istniejącym systemem ?
c. Jeżeli już istniej system detekcji, jaki typ centrali jest zastosowany ?

 

Wybór detektora / systemu detekcji.

Po wybraniu konkretnego gazu, zostaną zaprezentowane wszystkie detektory, które mogą zostać zastosowane do jego monitorowania, z podziałem na przenośne i stacjonarne.


Do pobrania

Napisz do nas

*Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez BP Techem S.A. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa oraz przyjmuję do wiadomości, że BP Techem S.A. jest Administratorem podanych bądź uzyskanych danych osobowych. Dane zebrane przez BP Techem S.A., będą przetwarzane w celu kontaktu, informowania o nowych produktach i promocjach oraz archiwalno – statystycznym. Mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne.