Produkty

Hutniczy

budowa-pieca

Proces obróbki w hutach

Piece koksownicze
Podczas procesu intensywnego prażenia węgla w wysokiej temperaturze powstaje koks oraz w dużym stężeniu toksyczne i łatwopalne gazy, takie jak tlenek węgla i wodór. Ta mieszanina gazów po oczyszczeniu z innych wartościowych i jednocześnie potencjalnie niebezpiecznych produktów ubocznych, takich jak amoniak, naftalen czy benzol, jest wykorzystywana w dalszym procesie jako paliwo. Następnie koks jest studzony i transportowany do pieca hutniczego.

Produkcja spieku

W hucie produkującej spiek kruszy się dostarczoną rudę żelaza, po czym miesza się ją z wapnem, koksem, pyłem węglowym oraz wodą. Następnie ruchomy ruszt przenosi tę mieszankę pod okapem, gdzie koks jest podpalany przy pomocy płomieni gazowych. Wytworzone w ten sposób ciepło topi zewnętrzną powierzchnię cząstek podgrzewanego materiału i przekształca go w bogaty w żelazo klinkier zwany spiekiem, który jest następnie rozdrabniany i transportowany do wielkiego pieca hutniczego. Zagrożenia gazowe w spiekalniach obejmują między innymi występowanie pozostałości niewypalonego gazu z palników gazowych oraz niedobór tlenu wywołany spalaniem.

Produkcja żelaza

Używając koksu jako paliwa, poprzez wdmuchiwanie gorącego powietrza do wielkiego pieca hutniczego (patrz schemat) otrzymuje się bardzo wysokie temperatury. Oprócz rudy żelaza i koksu, dodaje się także wapno, które pomaga odseparować od ciekłego żelaza nieczystości zwane skałą płonną. Wapno łączy się z zanieczyszczeniami tworząc płynny żużel, który jest następnie zbierany z powierzchni ciekłego żelaza. Piece hutnicze emitują ogromne ilości gorącego, toksycznego i łatwopalnego gazu zawierającego tlenek węgla oraz wodór. Po oczyszczeniu z pyłu gaz jest przechowywany do ponownego wykorzystania

Zakłady tlenowej produkcji stali (B.O.S.)

Żelazo jest przetwarzane w stal poprzez usuwanie zanieczyszczeń, głównie w procesie tlenowej produkcji stali (proces BOS). Płynne żelazo („płynny metal”) jest wlewane do eliptycznej kadzi przejściowej umocowanej na osi obrotowej. Następnie w kadzi zanurza się długą chłodzoną wodą „lancę”, przez którą wtłaczany jest czysty tlen. Tlen łączy się z węglem oraz innymi pierwiastkami, usuwając w ten sposób zanieczyszczenia. Dodane wapno reaguje z pozostałymi zanieczyszczeniami, tworząc żużel. Węgiel opuszcza zbiornik w postaci tlenku węgla, który jest następnie oczyszczany i ponownie wykorzystywany w charakterze paliwa lub spalany. W celu dalszego oczyszczenia stali czasami dodawany jest azot i argon, po czym stal przechodzi w drugą fazę procesu lub zostaje poddana odlewaniu ciągłemu. Zagrożenia gazowe w tym procesie są związane ze wzbogaconym tlenem, tlenkiem węgla oraz niedoborem tlenu w procesie dodawania azotu i argonu.

Główne zagrożenia gazowe
Gaz Symbol  
Tlen O₂ Deficytowy 19,5% Wzbogacony  
Tlenek węgla CO LTEL 30 ppm STEL 200 ppm
Amoniak NH3 25 ppm 35 ppm
Dwutlenek siarki SO₂ 1 ppm 1 ppm
Wodór H₂ LEL 4% UEL  77%

LTEL (ang. Long-term exposure limit) - graniczna wartość narażenia długoterminowego (średnia ważona wartość w okresie referencyjnym 8 godzin)
STEL (Short-term exposure limit) - graniczna wartość narażenia krótkoterminowego (średnia ważona wartość w okresie referencyjnym 15 minut)
Podane dane liczbowe są zgodne z UK HSE EH40/2005
LEL (Lower explosive limit) - dolna granica wybuchowości
UEL (Upper explosive limit) - górna granica wybuchowości
Podane dane liczbowe są zgodne z normą europejską EN61779-1:2000

Wtórne przetwarzanie i odlewanie ciągłe stali

Stal poddawana jest jeszcze jednemu lub kilku dodatkowym zabiegom w zależności od wymaganej klasy produktu. Te dodatkowe zabiegi to mieszanie w połączeniu z argonem lub azotem oraz odgazowywanie próżniowe. Dzięki tym procesom zawartość niepożądanych gazów powstających w połączeniu z siarką oraz węglem zostaje obniżona do bardzo niskiego poziomu. Następnie stal podawana jest do maszyny odlewniczej, która przesuwa ją do chłodzonych wodą krystalizatorów do ciągłego odlewania w celu jej krystalizacji. W postaci stałej stal jest cięta na płyty i transportowana do walcowni w celu ponownego rozgrzania do temperatury 1300°C, po czym jest walcowana w pasy. Podczas powyższych procesów występują następujące zagrożenia: niedobór tlenu, toksyczne związki siarki i węgla oraz łatwopalność materiałów obecnych przy ponownym rozgrzewaniu stali przez palniki.

Rozwiązania firmy Crowcon

Tak ekstremalnie trudne warunki wymagają odpowiedniej ochrony w postaci wytrzymałych i niezawodnych detektorów – zaawansowane technologie stosowane przez firmę Crowcon pozwalają na produkcję urządzeń, które potrafią sprostać temu wyzwaniu. Przykładem mogą tu być trwałe sensory do wykrywania tlenku węgla (CO), które są odporne na tymczasową ekspozycję na bardzo wysokie stężenia gazów, zapewniając długi czas eksploatacji stacjonarnych i przenośnych detektorów gazu. Podobnie jest z zainstalowanymi na stałe wykrywaczami gazów i systemami kontroli, które są jednocześnie łatwe w obsłudze i integracji z istniejącymi systemami kontroli w starszych zakładach. Trwałość i łatwość obsługi to także zalety urządzeń przenośnych firmy Crowcon. Cieszące się zaufaniem użytkowników z sektora stalowego na całym świecie detektory gazowe i wielogazowe firmy Crowcon, na czele z flagowymi produktami firmy Crowcon – Gasman i Tetra 3, zostały zaopatrzone w specjalne filtry przeciwpyłowe i są wyjątkowo odporne na oddziaływanie pól radiowych znajdujących się w pobliżu elektrycznych pieców łukowych (często stosowanych do rozgrzewania metalowych resztek).

t3 gasman vortex triple
Tetra 3
Gasman
Vortex
Triple Plus +
xgard txgard     
Xgard TXgard-IS +

Globalne wsparcie – lokalna ekspertyza

Zaczynając od koncepcji produktu, poprzez proces produkcji firma Crowcon przywiązuje wagę do detali na każdym etapie. Współpracując z klientami nad rozwojem nowej generacji sprzętu do wykrywania gazów, Crowcon posiada niezrównaną świadomość rynku oraz dogłębną znajomość kwestii branżowych, lokalnych standardów bezpieczeństwa oraz przepisów i regulacji prawnych. Dzięki oddziałom na całym świecie, regionalnemu personelowi zarządzającemu oraz lokalnej sieci dystrybucji firma Crowcon oferuje wszystko, czego klienci mogą oczekiwać od niezawodnego i zaufanego producenta, włączając w to gwarancje, obsługę techniczną, umowy serwisowe, instalacje i usługi przekazywania do eksploatacji.

 

Do pobrania

Napisz do nas

Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO) na przetwarzanie podanych danych osobowych przez BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy oraz przyjmuję do wiadomości, że BP Techem Sp. z o.o. jest Administratorem podanych danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu kontakt. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO), w celu informowania mnie o produktach i promocjach. Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem danych osobowych jest BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa