Produkty

Browarniczy i Winiarski

Dwutlenek węgla (CO2) jest najpowszechniej występującym gazem w przemyśle winiarskim i browarniczym. Gaz ten skutecznie wypiera tlen z zamkniętych przestrzeni, prowadząc w konsekwencji do uduszenia się przebywających w nich ludzi. Należy również pamiętać, że przy wyższych stężeniach CO2 staje się gazem trującym. Będąc bezwonnym gazem, nie powodującym podrażnienia skóry, dwutlenek węgla uważany jest za "cichego zabójcę", który musi być koniecznie monitorowany za pomocą systemów detekcji.

Proces produkcji piwa
etap-produkcji1 Etap produkcji Gaz etap-produkcji2
1 CO₂ 
 2 SO₂ 
 3 H₂S 
 4 N₂ 
 Kotły i grzejniki CH4 
 Generatory i silniki  CO
 Czyszczenie CI₂, NH3O3

Inne toksyczne gazy występujące w procesach produkcyjnych wina i piwa:

- Dwutlenek Siarki
- Siarkowodór
- Amoniak
- Chlor
- Ozon

Optymalne rozwiązania

Rygorystyczne przepisy higieniczne obowiązujące w wytwórniach win i browarach, zwiekszają obszar wymagań, jakim podlegają systemy detekcji. Szczególnie istotną cechą urządzeń jest ich strugoszczelność i wodoszczelność. Detektory firmy Crowcon wykonane są w klasie ochrony IP65 zapewniającej pełną ochronę przed kurzem i strugami wody oraz w klasie IP67, gwarantując pełną odporność na zanurzenie w cieczach, takich jak woda, wino, piwo i alkoholu wysokoprocentowy.

Zakłady pracujące w trybie ciągłym, a do takich należą zakładu produkujące wino i browary, preferują urządzenia nie wymagające częstej i czasochłonnej konserwacji. Takimi urządzeniami są detektory oferowane przez firmę Crowcon, które gwarantują:

- Małe odchylenia wskazań
- Wydłużoną żywotność akumulatorów
- Długowieczne sensory (IR)

W obszarach, w których panują zaostrzone wymagania proceduralne narzucone przez ogólnie obowiązujące przepisy BHP lub wewnętrznie przez kierownictwo zakładu, dużym udogodnieniem jest możliwość rejestracji danych / zdarzeń przez detektory. Detektory Crowcon nie tylko rejestrują takie dane, ale również umożliwiają w prosty sposób ich przeniesienie do pamięci komputera w celu dalszej obróbki.

Dane na temat gazów
Gaz Symbol NDS* NDSCh**
Tlen O₂ 19,5 % 23,5 %
Dwutlenek węgla CO₂ 3000 ppm 5000 ppm
Dwutlenek siarki SO₂ 2 ppm 5 ppm
Siarkowodór H₂S 5 ppm 10 ppm
Amoniak HN3 25 ppm 35 ppm
Chlor CI₂ 0,5 ppm 1 ppm
Ozon O3   0,2 ppm
Tlenek węgla (czas) CO 30 ppm 200 ppm

 *NDS - Granica oddziaływania długotrwałego (8-godzinny okres referencyjny, średnia ważona w czasie)

**NDSCh - Granieca oddziaływania krótkoterminowego (15-minutowy okres referencyjny, średnia ważona w czasie)

Przedstawione wartości pochodzą z UK HSE EH40/2005

Globalne wsparcie - lokalne doświadczenie

Począwszy od etapu koncepcyjnego aż po produkcję, firma Crowcon szczyci się uwagą, jaką przywiązuje do szczegółów. Współpraca z klientami na rzecz opracowania nowej generacji        
urządzeń do wykrywania gazów zapewnia niezrównaną znajomość rynku i dogłębną wiedzę na temat problemów nurtujących branże, lokalnych norm i przepisów bezpieczeńtwa.

Posiadając placówki na całym świecie, menedżerowie zajmujący się poszczególnymi obszarami geograficznymi oraz lokalne sieci dystrybucyjne firmy Crowcon są w stanie zaoferować wszystko, co tylko można oczekiwać od niezawdnego i pewnego producenta w zakresie obsługi gwarancji, serwisu, kontraktów dotyczących konserwacji oraz usług związanych z instalacją i odbiorami.

gasmaster t3 xgard gasman
Gasmaster Tetra 3 Xgard Gasman

 

Do pobrania

Napisz do nas

Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO) na przetwarzanie podanych danych osobowych przez BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy oraz przyjmuję do wiadomości, że BP Techem Sp. z o.o. jest Administratorem podanych danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu kontakt. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO), w celu informowania mnie o produktach i promocjach. Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem danych osobowych jest BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa