Produkty

Autoryzowany Serwis

gas-proKalibracja i serwisowanie detektorów gazu

Produkty firmy Crowcon są zaprojektowane tak aby spełnić szereg wymagań zawartych w normach obowiązujących na obszarze Europy oraz przepisów o zasięgu ogólnoświatowym. Wszystkie produkty firmy Crowcon muszą być regularnie serwisowane lub naprawiane z wykorzystaniem certyfikowanych części zamiennych przez techników serwisu posiadających kwalifikacje gwarantujące wykonanie czynności serwisowych, na poziomie wymaganym przez firmę Crowcon.

Jeżeli wyżej opisane zalecenia nie zostaną spełnione, detektory mogą stracić swe właściwości w zakresie charakterystyki ATEX oraz współczynnika ochrony IP i tym samym zagrażać bezpieczeństwu użytkownika. W takim przypadku firma Crowcon nie będzie ponosiła odpowiedzialności za bezpieczną pracę i funkcjonalność sprzętu.

Autoryzowany serwis

Firma Crowcon organizuje regularne sesje szkoleniowe dla swoich autoryzowanych partnerów w zakresie serwisowania, naprawy i kalibracji całego asortymentu produktów Crowcon. Wszystkie autoryzowane centra serwisowe posiadają stosowny certyfikat, który mają obowiązek okazać każdej firmie, która tego zażąda, w celu potwierdzenia posiadanych uprawnień.

 

BP Techem SA
ul. Ludwinowska 17
02-856 Warszawa

 

Tel: (22) 48 96 519

Kom. 605 472 559

Do pobrania

Napisz do nas

*Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez BP Techem S.A. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa oraz przyjmuję do wiadomości, że BP Techem S.A. jest Administratorem podanych bądź uzyskanych danych osobowych. Dane zebrane przez BP Techem S.A., będą przetwarzane w celu kontaktu, informowania o nowych produktach i promocjach oraz archiwalno – statystycznym. Mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne.