Produkty

Wodociągowo-kanalizacyjny

Każda ilość i objętość toksycznego lub łatwopalnego gazu zawarta w odpadach i wykorzystywana w procesie oczyszczania stanowi potencjalne zagrożenie dla pracowników oraz dla zakładu.

- Dwutlenek siarki oraz siarkowodór nie muszą występować w dużym stężeniu, aby stworzyć zagrożenie dla życia. H2S ma wyróżniającą się woń, lecz w miarę wzrostu jego stężenia nerw węchowy ulega uszkodzeniu, co przyczynia się do zamaskowania niebezpiecznego dla życia pracowników stężenia gazu.

- Chlor jest gazem bardzo ciężkim, który bez trudu absorbowany jest przez większość materiałów, co utrudnia jego wykrycie na obszarach magazynowych.

- Ryzyko uduszenia się w zamkniętych przestrzeniach zakładu i tworzenie się gazów wypierających tlen (takich jak dwutlenek węgla i metan) skutkuje potrzebą skutecznej detekcji.

- Zagrożenie łatwopalnością związaną z produkcją, przechowywaniem i wykorzystywaniem metanu stanowi dalsze wyzwania dla detekcji.

proces2

Dane na temat gazów
Gaz Symbol NDS* NDSCh** Klucz
Dwutlenek węgla CO₂  5000 ppm 15000 ppm 1
Siarkowodór  H₂S 5 ppm 10 ppm 2
Dwutlenek siarki  SO₂ 1 ppm 1 ppm 3
Chlor  CI₂   0,5 ppm 4
Amoniak  NH3 25 ppm 35 ppm 5
Ozon  O3   0.2 ppm 6
Tlenek węgla (czad) CO 30 ppm 200 ppm 7
Tlen#  O₂ 19,5% (1) <23,5% (2) 8
Metan+  CH4 4,4%   9

 *NDS - Granica oddziaływania długotrwałego (8-godzinny okres referencyjny, średnia ważona w czasie)

**NDSCh - Granieca oddziaływania krótkoterminowego (15-minutowy okres referencyjny, średnia ważona w czasie)

# 1 - Początek atmosfery zbyt ubogiej w tlen

   2 - Początek atmosfery zbyt bogatej w tlen

+ DGW - Dolna granica wybuchowości dla gazów łatwopalnych

 

Optymalne rozwiązania

Uznając, że trudne środowisko oczyszczalni ścieków oraz sieci dystrybucyjnych wymaga trwałej i niezawodnej ochrony, firma Crowcon wykorzy stała zaawansowane technologie, aby dostarczyć wachlarz produktów spełniających wymogi takiej ochrony.

Na przykład zastosowanie technologii promieniowania podczerwonego (IR) wiąże się z niższymi wymaganiami w zakresie konserwacji i wyższą integralnością ochrony przed gazami łatwopalnymi na obszarach, na których siarkowodór może zatruć detektory oparte na pellistorach. Podobnie zastosowanie wysokojakościowych materiałów gwarantuje dużą wytrzymałość i wysoki stopień ochrony przed penetracją (IP) urządzeń w wykonaniu strugoszczelnym oraz/lub wodoszczelnym.

Firma Crowcon ma również świadomość tego, jak istotna jest łatwość użycia oraz prostota integracji nowych rozwiązań z istniejącym sprzętem. Aby sprostać temu wymogowi, dostępna jest cała gama produktów, począwszy od standardowych pakietów detektorów stacjonarnych wyposażonych w lampy alarmowe, aż do w pełni dostosowanych do potrzeb klientów, niestandardowych systemów próbkowania oraz monitorowania gazu, obejmujących detektory gazu oraz detektory przeciwpożarowe, jak również rozproszone systemy sterowania, pulpity wskazujące miejsce powstania zagrożenia oraz wskaźniki przywoławcze. Nasze doświadczenie pozwala nam zagwarantować klientom pomoc w zapewnieniu szybkiego alarmowania operatorów instalacji w sytuacjach zagrożenia gazowego oraz błyskawicznego podjęcia właściwych działań.

Doświadczenie w zakresie oferowania produktów niezawodnych oraz łatwych w użytkowaniu dotyczy również produktów przenośnych. Jako pionier w obszarze prostych urządzeń jednoprzyciskowych, z wewnętrzną rejestracją danych dla pewności obsługi, urządzenia detekcyjne firmy Crowcon do detekcji gazów pojedynczych oraz urządzenia do wykrywania obecności wielu gazów cieszą się powszechnym zaufaniem w przemyśle oczyszczania ścieków i służą do monitorowania zarówno otoczenia, jak i przestrzeni zamkniętych.

Dodatkowo, w celu poprawy bezpieczeństwa, firma Crowcon jest w stanie pomóc spółkom wodnym w zakresie ich działań w sferze redukcji kosztów energii oraz minimalizacji emisji. Wiele oczyszczalni wychwytuje metan ze zbiorników fermentacyjnych w celach energetycznych i do wytwarzania energii elektrycznej. Strumień gazu zawiera również potencjalnie korozyjny siarkowodór, a nasz system próbkowania gazu jest w stanie monitorować skuteczność działania zespołów płuczkowych.

gasmaster  vortex  triple  xgard
Gasmaster  Vortex    Triple+  Xgard
   
txgard gasman t3  
TXgard-IS+ Gasman
Tetra 3  

 

Do pobrania

Napisz do nas

Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO) na przetwarzanie podanych danych osobowych przez BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy oraz przyjmuję do wiadomości, że BP Techem Sp. z o.o. jest Administratorem podanych danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu kontakt. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO), w celu informowania mnie o produktach i promocjach. Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem danych osobowych jest BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa